Aktuelt

Viktig å ikkje gløyme dei eldre no

Foto: Micheile Henderson, Unsplash Gudrun Austad og Annie Norevik er bekymra for eldre si psykiske helse, særleg under pandemien. Einsemd er ein psykososial risikofaktor for sjølvmord, skriv Gudrun og Annie i ein kronikk i Bergens Tidende. I «Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading» er eitt av tiltaka som vert gjort framlegg om, spesielt retta […]

Korona-krisa gir nye utfordringar for barnehagar og skular

Barnehager og skular har vore stengt i over to veker. Dette er utfordrande både for born, foreldre og dei som jobbar i barnehage og skule. Linda har snakka med Ann Helen Myrmo som jobbar i barnehage, og kollega Reidun Dybsland om korleis barnehagar og skular kan ivareta born og foreldre i denne tida. Relevante lenker: […]

Psykososial omsorg ved ein pandemi

Hjelparar i i alle ledd jobbar i situasjonar som er prega av utrygghet og høgt stressnivå. Då treng også hjelparane hjelp. Psykososialberedskap.no er ei nettressurs om psykososial ivaretaking og beredskap for tenesteapparatet. Den er no oppdatert og tilpassa dagens pandemi-situasjon, med digitalt informasjons- og undervisningsmateriell som artiklar, powerpointar med meire. Nettressursen vert vidareutvikla og oppdatert i […]

Pandemi-vinduet

Dag Nordanger har laga ein “Koronaversjon” av Toleransevindu-modellen. Han forklarar korleis det som vart innprenta i oss då vi var små, gir ei oppskrift for kva vi treng som vaksne i ein slik situasjon. Han seier at hensikten er å sette nokre enkle råd inn i ei teoretisk ramme, slik at man kan ha ein […]

Ny podkast-episode: Korleis opplever ungdommar korona-situasjonen?

Vi har snakka med ungdommar om korleis dei opplever “koronasituasjonen”. Dei fortel kva som er utfordrande, men også kva det er som hjelper i den nye kvardagen. I denne første episoden pratar Patrick O’Loughlin, psykologspesialist ved RVTS Vest, med dottera si Hannah.

Koronaviruset har innverknad på drifta ved RVTS Vest

RVTS Vest følger retningsliner frå Folkehelseinstituttet og Helse Bergen. Arrangement som samlar fleire menneske kan gi grunnlag for stor smittespreiing, både på arrangement, ved bruk av offentleg transport til og frå arrangement, samt i ettertid. Dette verkar inn på RVTS Vest si drift, i første omgang fram til påske. Tilsette ved RVTS Vest innstiller reiseverksemd, […]

Endringsagentkurs for ungdommar

Hausten 2019 avslutta vi eit endringsagentkurs for ungdom. Ungdommane har delteke på kurs to timar i veka i seks veker. – På kurset lærer ungdommane om tema som er tabubelagte og dei får meir kunnskap om tradisjonar som er skadelege og til hinder for god fysisk og psykisk helse, seier Chiku Ali som er ansvarleg […]

Frå innsida til utsida

David Hansen, KRUS (Kriminalhøgskolens utdanningssenter og høgskole). Nyleg arrangerte vi mentornettverkssamling for mentorar mot radikalisering og valdeleg ekstremisme. Temaet for samlinga var «fra innsiden til utsiden» med fokus på de-radikalisering og re-integreringsarbeid i kriminalomsorg og kommune. Hovudforelesar var David Hansen, førsteamanuensis ved KRUS (Kriminalhøgskolens utdanningssenter og høgskole). Hansen engasjerte med sitt sterke, interessante og viktige […]

Arkiv