Aktuelt

Nye ressursar for ungdom om trygg kommunikasjon på nett

#chatsafe er retningsliner for unge om korleis kommunisere trygt om sjølvmord på nettet.  Unge menneske nyttar i aukende grad ulike sosiale media for å diskutere sjølvmordsrelatert innhald, men det har til no vore lite rettleiing tilgjengeleg for å hjelpe unge menneske med å gjere dette på ein trygg måte. Retningslinene er opprinneleg utvikla av det […]

Koronas plass i en syrisk migrasjonsfortelling

Elisabeth Harnes i samtale med Osama Shaheen. Fra bomberegn til brennende engasjement i Skeiv Verden  Å drive humanitært arbeid under okkupasjon i eget hjemland kan by på store utfordringer og er noen ganger umulig. Osama Shaheen er styreleder  i Skeiv verden vest . Tidligere deltaker i Bergen Opportunity, et mentor- og utviklingsprogram for innvandrertalenter i Vestland. Holder for tiden på […]

Tid for inkludering

Illustrasjonsfoto: iStockphoto Koronakrisen kan berede grunnen for økende polarisering, utenforskap og ekstremisme. Tekst: RVTS’ nasjonale ekspertgruppe mot radikalisering og voldelig ekstremisme. En varig helsemessig krise kombinert med økonomiske nedgangstider kan raskt bli en politisk krise, som åpner for ekstremisme. Selv om Norge er velstående er ikke landet nødvendigvis beskyttet mot slike utfordringer. Mye avhenger av […]

Nå er det ekstra viktig å snakke sammen

Når vi ikke kan møtes som vanlig, reduseres muligheten til å avdekke, bistå, trygge og gi hjelp til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep. Desto viktigere blir det å sette hjelpere i stand til å handle på en uro, og å ha gode samtaler med barn og unge de er bekymret for. Nå lanseres nye Snakke sammen, som gir […]

Toleransevinduet for barn på arabisk

No er “Geparden, skilpadden og supersonen” også tilgjengeleg på arabisk. Dag Nordanger og Hanne Braarud snakkar direkte til barn om reaksjonar på Korona-situasjonen, og om kva som kan hjelpe. «Toleransevinduet for barn» har meir barnevennlege symbol og begrep. Videoen kan også nyttast i andre samanheng enn korona-situasjonen. Nå finnast den også med arabisk tale, slik […]

Læring for nyankomne minoritetselever under koronapandemien

Hvordan har koronapandemien påvirket læringssituasjonen til nyankomne minoritetselever i innføringsklassen på ungdomstrinnet? Tekst: Elisabeth Harnes I løpet av to måneder har lærere over hele landet byttet ut klasserom og daglig samvær med digitalt undervisningsopplegg. Som lærere flest har også Andrianne Skjold og Kristin Fagerheim omstilt seg på kort tid og etter beste evne bygget et […]

Tre fagfolk om skulestart etter “korona-stenginga”

Foto: Deleece Cook, Unsplash Vi har snakka med spesialpedagog Hanne Steen, barnevernpedagog Reidun Dybsland og klinisk sosionom Inge Nordhaug, om viktige ting å tenke på for skulane ved oppstart etter vårens nedstenging. Del 1: Del 2: Reidun Dybsland, Inge Nordhaug og Hanne Steen snakkar meir om å bruke gode samtalar med barn, og kanskje også […]

Råd til lærarar og skuleleiarar kring opning av skular

Illustrasjonsfoto: Taylor Wilcox, Unsplash Denne våren har det vore unntakstilstand på norske skular. Skulane har vore stengt i fleire veker og både elevar, foreldre, lærarar og andre tilsette har måtta tileigna seg ny kompetanse. Når elevane kjem tilbake til skulen kjem dei tilbake til en forholdsvis lik skulekvardag som før stenginga. Men, skulekvardagane dei har […]

Arkiv