Aktuelt

Webinar: Kartleggingsverktøyet PROFESOR
20apr

Webinar: Kartleggingsverktøyet PROFESOR

PROFESOR er eit kartleggingsverktøy til bruk i arbeidet med ungdom og unge vaksne som har utøvd grenseoverskridande seksuelle handligar. I februar gjennomførte vi årets første fagdag om kartleggingsverktøyet PROFESOR. Dagen vart raskt fullteikna og mange fekk ikkje muligheit til å delta. – Det er derfor gledelig å meddele at vi set opp ny fagdag om verktøyet. Dagen […]

Webinar: Bekymringsfull seksuell atferd hos barn og unge
20apr

Webinar: Bekymringsfull seksuell atferd hos barn og unge

Foto: Daria Tumanova / Unsplash  26. mai blir det nytt webinar om grunnlaggende kunnskap om sunn, bekymringsfull, grenseoverskridande og skadeleg seksuell atferd (SSA) hos barn og unge. Tidlegare i år arrangerte RVTS Vest fagdag om bekymringsfull seksuell atferd hos barn og unge. Over 3000 personar fekk med seg fagdagen og tilbakemeldingane har vore gode. Cathrine […]

Lanseringswebinar: Endringsagenter
16apr

Lanseringswebinar: Endringsagenter

Illustrasjon: Sedin Zunic 6. mai arrangerer RVTS lanseringswebinar om opplæringsprogrammet “Endringsagenter i arbeidet med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold”. Endringsagenter er et nasjonalt opplæringsprogram om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold for frivillige organisasjoner og berørte miljøer. Opplæringen er en del av regjeringens handlingsplan (2017-2021) og er utarbeidet av RVTS på oppdrag fra Barne-, […]

Nasjonal nettressurs om krisearbeid
15apr

Nasjonal nettressurs om krisearbeid

Fagfolk og frivillige som jobbar med krise- og katastrofehandtering, treng kunnskap, øving og nokon å rådføre seg med. Derfor lanserer RVTS no psykososialberedskap.no som ein nasjonal ressurs. Pandemien har vart i over 1 år, og vi veit at den har ført til nye utfordringar og høg stressbelastning, blant anna for tilsette i helsevesenet og hjelpeapparatet. […]

Forebyggingsforum 2021: Skulen som livereddar
08apr

Forebyggingsforum 2021: Skulen som livereddar

Foto: Zen Chung / Pexels Møter du i blant barn og unge som slit med sjølvskading eller sjølvmordsatferd? Årets forebyggingsforum set fokus på skulen som livreddar, og målet er at du som deltakar får nyttige innspel til korleis du kan hjelpe barn og unge som slit med sjølvskading eller har sjølvmordstankar. Forelesarar er psykolog Peder […]

Webinar: Introduksjonskurs om Snakke med barn
06apr

Webinar: Introduksjonskurs om Snakke med barn

Foto: Andrea Piacquadio / Pexels Barn treng trygge vaksne! På introduksjonskurset vert du kjent med nettressursane Snakke med barn og Jeg vet. Nettressursane Snakke med barn og Jeg vet kan bidra til at nettopp DU vert ein vaksen som vågar å sjå og tør å handle når du er bekymra for eit barn. Etter kurset […]

Se nyhetsarkiv