Aktuelt

Annerledesvåren

Foto: Blake Meyer / Unsplash Denne våren har vore utanom det vanlege. Reiseverksemd og undervisning vart erstatta med heimekontor og digitale møter. Tenestene vi skal støtte har vore utfordra med omsyn til å vere tilgjengelege og gi god hjelp til sine brukarar. Med visjonen vår «Trygge fagfolk, kloke handlingar» skal vi bidra til at fagfolk […]

Barn og unge som etterlatte etter sjøvmord

26. – 27. november arrangerer vi kurs om barn og unge som etterlatte etter sjølvmord i Florø. Når eit sjølvmord skjer synast mange at det er vanskeleg å møte dei etterlatte. Dei veit ikke kva dei skal seie eller korleis dei skal snakke med dei. Endå større utfordringar er det i møtet med barn og […]

Lansering av revidert handlingsplan mot radikalisering og valdeleg ekstremisme

Nyleg lanserte regjeringa den reviderte handlingsplanen om radikalisering og valdeleg ekstremisme kor RVTS’ane sin nye nasjonale ressurs- og rettleiingsfunksjon vart presentert. Gjennom det nye tiltaket vil RVTS få muligheit til å gjere fagfolk endå tryggare. Koordinering, rettleiing og nettverk er heilt avgjerande for at nasjonen, regionane og kommunane kan bidra i arbeidet med forebygging av […]

Kom i gang med å spele på Snakke sammen!

På Snakke sammen kan du øve deg på å snakke med barn du er bekymra for. I tillegg til at ein kan øve seg i ein samtalesimulator, finn ein både fagstoff og nedlastbart materiell. Etter at nettportalen vart relansert med nytt design og nye avatarar, har interessen auka. Snakke sammen er mykje brukt, med fleire […]

Kartleggingsverktøyet “PROFESOR” – endeleg på norsk

F.v: Dr. James Worling, Øystein Grov (Overlege, spesialist barne- og ungdomspsykiatri, Betanien BUP/V27) , Helle Kleive (Psykologspesialist, Betanien BUP/V27) og Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest). PROFESOR* er eit kartleggingsverktøy til bruk i arbeid med barn og unge som har utøvd grenseoverskridande seksuelle handlingar. Verktøyet er ei strukturert sjekkliste fagfolk kan bruke for å identifisere og […]

Nye ressursar for ungdom om trygg kommunikasjon på nett

#chatsafe er retningsliner for unge om korleis kommunisere trygt om sjølvmord på nettet.  Unge menneske nyttar i aukende grad ulike sosiale media for å diskutere sjølvmordsrelatert innhald, men det har til no vore lite rettleiing tilgjengeleg for å hjelpe unge menneske med å gjere dette på ein trygg måte. Retningslinene er opprinneleg utvikla av det […]

Koronas plass i en syrisk migrasjonsfortelling

Elisabeth Harnes i samtale med Osama Shaheen. Fra bomberegn til brennende engasjement i Skeiv Verden  Å drive humanitært arbeid under okkupasjon i eget hjemland kan by på store utfordringer og er noen ganger umulig. Osama Shaheen er styreleder  i Skeiv verden vest . Tidligere deltaker i Bergen Opportunity, et mentor- og utviklingsprogram for innvandrertalenter i Vestland. Holder for tiden på […]

Tid for inkludering

Illustrasjonsfoto: iStockphoto Koronakrisen kan berede grunnen for økende polarisering, utenforskap og ekstremisme. Tekst: RVTS’ nasjonale ekspertgruppe mot radikalisering og voldelig ekstremisme. En varig helsemessig krise kombinert med økonomiske nedgangstider kan raskt bli en politisk krise, som åpner for ekstremisme. Selv om Norge er velstående er ikke landet nødvendigvis beskyttet mot slike utfordringer. Mye avhenger av […]

Arkiv