Aktuelt

Ledig stilling: Digital produsent

Har du kunnskap om, og erfaring med produksjon av digitalt innhald? Er du kreativ og har god innsikt i digital formidling?  Som medarbeidar ved RVTS Vest vil di hovudoppgåve vere å utvikle digitalt innhald, med hovudvekt på digital undervising. Du vil i samarbeid med dine kollegaer utvikle teknisk og pedagogisk godt undervisings-, informasjons-, og promoteringsmateriell. […]

Kven ville eg no vere?

Foto: Brannon Naito / Unsplash Eit seminar om negativ sosial kontroll i lukka trus- og livssynsmiljø. Fridomen var først guddommeleg, men og utan retning, utan tryggleiken i fellesskapen. Alle referansar var nulla ut, reglane gjaldt ikkje lenger. Kva skulle eg no meine, kven ville eg no vere? Elisabeth Kleppe til Bergens Tidende I samband med nettverkssamling […]

Ny podkast-episode: Sjukeheimar i koronatider

Foto: Micheile Henderson / Unsplash Korleis er det å jobbe i sjukeheimar i koronatider? Vi har snakka med leiarane ved to sjukeheimar i Bergen; Metodisthjemmet og Slettebakken menighets eldresenter. Metodisthjemmet har hatt mange korona-dødsfall, medan Slettebakken menighets eldresenter ikkje har hatt viruset på institusjonen, men vore i høgste alarmberedskap heilt sidan mars. Vi snakkar med […]

Ny nettside om seksuell åtferd

Tekst: Oddfrid Skorpe Tennfjord Illustrasjon: Jens A. Larsen Aas Gjer det lettare å avgjere om barn og unge si seksuelle åtferd er sunn eller skadeleg. Gir råd om korleis du kan hjelpe dei som viser skadeleg seksuell åtferd. Seksuellatferd.no heiter den nye nettsida, som rettar seg mot alle som er i kontakt med barn og […]

Fagdagar om sjølvmordsforebygging

Foto: Melissa Askew / Unsplash Vil du lære meir om korleis møte menneske som strevar med sjølvmordstankar? Kommunens helse- og omsorgstenester skal førebygge, avdekke, avverje og følge opp sjølvskading og sjølvmordsforsøk. I november arrangerer vi digitale fagdagar om sjølvmordsforebygging. Det er to ulike fagdagar, kor den eine dagen er for tilsette i kommunen som jobbar med […]

Bli-INVOLVERT.NO – et verktøy for økt brukerinvolvering

Illustrasjon: Frida Strømme Bli-involvert.no er et verktøy for kunnskaps- og kompetansesentre innen rus og psykisk helse. Brukerinvolvering har blitt en stadig viktigere del av kunnskaps- og kompetansesentrenes arbeid. Forventningen om brukerinvolvering er også tydelig i sentrale føringer. «Økt brukerinnflytelse fordrer at alle tjenester og utøvere har en systematisk tilnærming til samarbeidet med brukeren, både i […]

Råd i samband med ubehageleg innhald i sosiale media

Foto: Luke Porter / Unsplash Den siste tida har det blitt delt ein film i sosiale media som inneheld svært sterke inntrykk. Det er små barn som har sett filmen utan å vere forberedt. Anbefalinga til foreldre, lærarar og andre vaksne, er å ta opp slike hendingar i samtaler med barn og ungdom. RVTS Øst […]

Regjeringa sin handlingsplan for forebygging av sjølvmord 2020-2025

Med regjeringa sin nye handlingsplan for forebygging av sjølvmord vert det innført ein nullvisjon for sjølvmord i Noreg. Ein nullvisjon er ei forplikting om å jobbe ut frå at vi ikkje har nokon å miste, står det på regjeringa si nettside. Nullvisjonen skal gjelde for heile samfunnet, fordi arbeidet for å forebygge sjølvmord hører heime […]

Arkiv