Informasjon, råd og hjelp i samband med korona

I ei tid kor fysiske møter er begrensa, har vi samla informasjon som kan vere relevant for våre målgrupper.

Aktuelt

25
jun
Annerledesvåren

Foto: Blake Meyer / Unsplash Denne våren har vore utanom det vanlege. Reiseverksemd og undervisning vart erstatta med heimekontor og digitale møter. Tenestene vi skal støtte har vore utfordra med omsyn til å vere tilgjengelege og gi god hjelp til sine brukarar. Med visjonen vår «Trygge fagfolk, kloke handlingar» skal vi bidra til at fagfolk […]

Posted in: Aktuelt, Flyktninghelse, Integrering, Korona, omsorgssvikt, Overgrep, Psykisk helse, Psykososial beredskap, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar, Skadelig seksuell atferd, Skole, Traume, Traumebevisst omsorg,
22
jun
Barn og unge som etterlatte etter sjøvmord

26. – 27. november arrangerer vi kurs om barn og unge som etterlatte etter sjølvmord i Florø. Når eit sjølvmord skjer synast mange at det er vanskeleg å møte dei etterlatte. Dei veit ikke kva dei skal seie eller korleis dei skal snakke med dei. Endå større utfordringar er det i møtet med barn og […]

Posted in: Barn, etterlatte, Kurs, Psykisk helse, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, Traume,
19
jun
Lansering av revidert handlingsplan mot radikalisering og valdeleg ekstremisme

Nyleg lanserte regjeringa den reviderte handlingsplanen om radikalisering og valdeleg ekstremisme kor RVTS’ane sin nye nasjonale ressurs- og rettleiingsfunksjon vart presentert. Gjennom det nye tiltaket vil RVTS få muligheit til å gjere fagfolk endå tryggare. Koordinering, rettleiing og nettverk er heilt avgjerande for at nasjonen, regionane og kommunane kan bidra i arbeidet med forebygging av […]

Posted in: Aktuelt, Hatprat, Integrering, Psykisk helse, Radikalisering, Sosial kontroll, Traume, Voldelig ekstremisme,

For tilsette