Aktuelt

29
nov
Sticky Post
Ny tv-serie fra NRK: «22. juli»

Illustrasjonsfoto: Providence Doucet, Unsplash.com TV-serien kan være en sterk påminner om terrorangrepet 22.juli og tiden etterpå. Tekst: NKVTS og Støttegruppen 22.juli NRK-serien 22.juli på til sammen seks episoder slippes på nyåret 2020, og promoteres for tiden på NRK. NRK beskriver selv serien sin slik: Denne TV serien forteller historiene til seks mennesker som gjennom sitt […]

Posted in: 22.juli, Traume, Traumebevisst, traumesensitiv, Utøya, Voldelig ekstremisme,
05
des
Det vi ikke snakker om

LEVE Hordaland, RVTS Vest og RKBU Vest setter fokus på kultursensitiv selvmordsforebygging og sorgstøtte. Flere etniske minoriteter i Norge kommer fra land der selvmord er sterkt fordømt og tabuisert på grunn av kulturelle og religiøse forestillinger. Mange selvmordsnære kan derfor være redde for å fortelle om selvmordstanker, da de kan bli møtt med fordømmelse og […]

Posted in: Aktuelt, etterlatte, Integrering, Konferanse, Kultursensitiv, Psykisk helse, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar, Sjølvskading,
04
des
Tidleg oppdaging av utsette barn og unge

Foto: Alexander Dummer; Unsplash Ny nasjonal fagleg retningslinje for tidleg oppdaging av utsette barn og unge. Målet med retningslinja er å styrke oppdagar- og handlingskompetansen hos leiarar og tilsette i kommunen. Den rettar seg mot alle barn og unge, med mål om å nå dei utsette. Arbeidet med retningslinja har hatt ei brei samansett referansegruppe […]

Posted in: Aktuelt, Barn, barnesamtalen, Bedre tverrfaglig innsats, BTI, Kommunen sitt arbeid med forebygging av vald, Nettressurs, omsorgssvikt, Overgrep, Psykisk helse, Ressurs på nett, Ressurser for avdekking av seksuelle overgrep, Seksuelle overgrep, Tidlig innsats, Traume, Traumebevisst, Traumebevisst omsorg, Vold, Vold i nære relasjoner,

For tilsette

Del dette: