Aktuelt

10
des
Sticky Post
Webinar: Samtalar med barn og unge

Foto: McKaela Taylor / Unsplash 24. februar arrangerer vi webinar om samtalar med barn og unge om vald og overgrep. På webinaret vert det undervist om korleis ein kan legge til rette for gode samtalar med barn og unge. Det vert i tillegg presentasjon av verktøya Snakke sammen (snakkemedbarn.no) og Jeg vet. Siste del av […]

Posted in: avdekking, Barn, barnesamtalen, Kommunen sitt arbeid med forebygging av vald, Overgrep, Psykisk helse, Ressurser for avdekking av seksuelle overgrep, Seksuelle overgrep,
13
nov
Sticky Post
Råd og informasjon i samband med pandemi

Auka smitte gir behov for auka tilgang til informasjon. På nettportalen psykososialberedskap.no er det oppdatert informasjon om psykososialt arbeid ved kriser og katastrofar. Her finn du også ein eigen del som handlar om beredskap under pandemi. Nettportalen er eit samarbeid mellom dei regionale ressurssentra om vald, traumatisk stress og sjølvmordsforebygging. Følg også med på vår […]

Posted in: Korona, Psykososial beredskap, Psykososial oppfølging,
09
nov
Sticky Post
Webinar: PROFESOR

Foto: Elin Tabitha / Unsplash PROFESOR er eit kartleggingsverktøy til bruk i arbeidet med ungdom og unge vaksne som har utøvd grenseoverskridande seksuelle handligar. Informasjon om pålogging ved oppstart: Alle som er påmeldt dette arrangementet har fått tilsendt påloggingsinformasjon til teams på e-post . Har du ikkje fått informasjon, så sjekk søppelinnboksen din. Er det ikkje […]

Posted in: Aktuelt, Psykisk helse, Skadelig seksuell atferd,
09
nov
Sticky Post
Undervisningsmateriell frå webinar om grunnleggande kunnskap om bekymringsfull seksuell atferd

Foto: Daria Tumanova / Unsplash  Her er powerpoint frå webinaret. Her er lenke til opptak. (Passord er gitt til påmeldte. Opptaket er tilgjengelig t.o.m fredag 12. februar) Arrangementet er avsluttet. 5. februar arrangerer vi webinar om grunnlaggende kunnskap om sunn, bekymringsfull, grenseoverskridande og skadeleg seksuell atferd (SSA) hos barn og unge. Kva veit vi om […]

Posted in: Aktuelt, Barn, Psykisk helse, Ressurser for avdekking av seksuelle overgrep, Seksuelle overgrep, Skadelig seksuell atferd, Skole,
22
feb
Mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot valdelig ekstremisme

I 2016 utvikla og piloterte RVTS Vest si første mentoropplæring om forebygging av radikalisering mot voldelig ekstremisme i Bergen. Sidan har vi utdanna over 200 mentorar frå heile Norge. Vår nasjonale mentoropplæringa har som mål å utruste deltakarane med ei haldnings- og handlingskompetanse som gjer dei i stand til å fange opp og jobbe med […]

Posted in: Aktuelt, Førebygging, Radikalisering, Voldelig ekstremisme,
02
feb
Relansering av flyktning.net

Flyktning.net er ein ressursportal om psykososialt arbeid med asylsøkjarar og flyktningar.  På portalen finn ein mykje fagstoff som er relevant for alle som møter asylsøkjarar og flyktningar i sitt arbeid eller som frivilleg. Den kan også være nyttig i møte med andre traumatiserte menneske i vanskelege livssituasjonar.   I samband med auka asylankomstar hausten 2015 fekk […]

Posted in: Aktuelt, Enslig mindreårige, Flyktninghelse, Integrering, Kultursensitiv, Kunnskapsportal, Nettressurs, Psykisk helse, Psykososial beredskap, Psykososial oppfølging, Ressurs på nett, Traume, Utenforskap,
22
jan
Webinar: Når religiøse fellesskap utfordrar barn sine rettar og psykiske helse

Den 4. mars arrangerer vi eit webinar om når religiøse fellesskap utfordrar barn sine rettar og psykiske helse. For mange kan det å ha ei tru og religiøs praksis tilføre livet meining, meistring og livshåp. Det å tilhøyre religiøse felleskap kan gi eit godt nettverk og ein betre livskvalitet. Men nokre gonger kan trua og […]

Posted in: Aktuelt, Barn, Psykisk helse, Sosial kontroll,
22
des
Digitaliseringshausten 2020

Denne hausten har vi verkeleg fått svinga oss når det gjeld vårt digitaliseringsarbeid. Som for mange andre, har koronapandemien ført til at digitaliseringsarbeidet har fått ein oppsving. Å gjere delar av våre tenester tilgjengeleg digitalt har lenge vore eit fokus, men pandemien har gitt arbeidet eit realt “spark bak”. Å reise rundt i regionen og […]

Posted in: Korona, Psykisk helse,
17
des
Kurs i AIM3 (Assessment Intervention Moving on)

Foto: Annie Spratt / Unsplash I januar og februar arrangerer vi to kurs i AIM3; AIM3 Utredning og AIM3 Conversion. Todagarskurs i AIM3 Utredning: Målgruppe: Dei som jobbar med utredning og behandling av barn og unge, f.eks barnevern, barnehus, ungdomsoppfølging, kommunepsykologar og BUP.  Kursinnhald: Historikk og kva er nytt med AIM3-verktøyet Definisjonskontinuum (bekymringsfull – problematisk […]

Posted in: Aktuelt, Barn, Overgrep, Psykisk helse, Seksuelle overgrep, Skadelig seksuell atferd, Unge,
15
des
Mellommenneskeleg leiarskap under pandemi

Koronapandemien gir store utfordringar for det psykososiale leiarskapet. Koronapandemien er ein særegen krise. Det var ein uklar start og det er usikkerheit når det gjeld varigheit. Denne pod-episoden handlar om korleis halde motet oppe i ei personalgruppe, sett frå ein leiar sitt perspektiv. Linn Dale Bergsma er einingsleiar på ein korttidspost ved Haukeland sjukehus. I […]

Posted in: Korona, Kriser, Podcast, Podkast, Psykisk helse, Psykososial beredskap, Psykososial oppfølging,

For tilsette

Søk