Aktuelt

13
nov
Sticky Post
Råd og informasjon i samband med pandemi

Auka smitte gir behov for auka tilgang til informasjon. På nettportalen psykososialberedskap.no er det oppdatert informasjon om psykososialt arbeid ved kriser og katastrofar. Her finn du også ein eigen del som handlar om beredskap under pandemi. Nettportalen er eit samarbeid mellom dei regionale ressurssentra om vald, traumatisk stress og sjølvmordsforebygging. Følg også med på vår […]

Posted in: Korona, Psykososial beredskap, Psykososial oppfølging,
02
des
Folkeopplysningskampanje: Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv

«Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv». Det er ikkje så viktig korleis du spør. Det viktigaste er at du gjer det. Folkeopplysningskampanjen har blitt ytterlegare aktualisert i samband med koronapandemien, då det er rapportert om auka symptom på angst og depresjon, einsemd, isolasjon og passivitet i befolkninga. Mange opplever at det er tungt å […]

Posted in: Aktuelt, Korona, Nettressurs, Psykisk helse, Ressurs på nett, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar,
28
nov
Adventskalender med musikkleiken i fokus

Musikkterapeut Gunn Karoline Fugle (t.v) har leikt mykje med barn og tilsette i Tusenfryd barnehage i Førde. Foto: Mediekollektivet – Det er kunnskapen om musikkleiken sitt utviklingsfremjande potensiale vi har teke med oss inn i utforminga av adventskalenderen. Det seier musikkterapeut Gunn Karoline Fugle, klinisk sosionom Inge Nordhaug og psykologspesialist Dag Nordanger. Saman med Tusenfryd […]

Posted in: Aktuelt, Barn, Nettressurs, Psykisk helse, Ressurs på nett,

For tilsette

Søk