Aktuelt

13
jan
Sticky Post
Informasjon om hjelpetilbod – sjølvmordsførebygging

Ei nyleg gjennomført befolkningsundersøking syner at mange har lite kjennskap til helsetilbodet til personar med sjølvmordstankar. Mange veit ikkje kor dei skal henvende seg for å få hjelp. Helsedirektoratet, som foretok undersøkinga, oppfordrar difor kommunar til å gjere tilgjengeleg informasjon om korleis og kor menneske som opplever kriser, store belastningar og/eller sjølvmordstankar kan søke hjelp. […]

Posted in: etterlatte, Førebygging, Psykisk helse, Psykososial beredskap, Psykososial oppfølging, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar, Sjølvskading,
29
nov
Sticky Post
Ny tv-serie fra NRK: «22. juli»

Illustrasjonsfoto: Providence Doucet, Unsplash.com TV-serien kan være en sterk påminner om terrorangrepet 22.juli og tiden etterpå. Tekst: NKVTS og Støttegruppen 22.juli NRK-serien 22.juli på til sammen seks episoder slippes på nyåret 2020, og promoteres for tiden på NRK. NRK beskriver selv serien sin slik: Denne TV serien forteller historiene til seks mennesker som gjennom sitt […]

Posted in: 22.juli, Traume, Traumebevisst, traumesensitiv, Utøya, Voldelig ekstremisme,
19
des
Septemberkonferansen 2020: Traumer og rus

Septemberkonferansen 2020 setter søkelyset på traumer og rus – veien inn og veien ut. Forskning viser at svært mange av dem som strever med rus også har traumeerfaringer. For oss som hjelpere er det vanskelig å skille om det er rusen eller traumene som skaper de største utfordringene for personen som trenger hjelp. For å […]

Posted in: avdekking, Konferanse, narkotikarelatert død, omsorgssvikt, Psykisk helse, Rus, Traume, Traumebevisst, traumesensitiv,
19
des
Temadag med Alyas Karmani

Korleis skape betre dialog mellom tenester og ungdommar/familiar med etnisk minoritets- og/eller flyktningbakgrunn? Alyas Karmani kjem tilbake til Vestlandet i februar 2020. Vi arrangerer ein temadag kor Alyas underviser om tilnærmingar han nyttar i sitt arbeid, og vi legg til rette for at deltakarane kan å ta opp utfordringar og dilemma dei opplever i sin […]

Posted in: Aktuelt, Flyktninghelse, Kultursensitiv, Psykisk helse,

For tilsette

Del dette: