Aktuelt

13
nov
Sticky Post
Råd og informasjon i samband med pandemi

Auka smitte gir behov for auka tilgang til informasjon. På nettportalen psykososialberedskap.no er det oppdatert informasjon om psykososialt arbeid ved kriser og katastrofar. Her finn du også ein eigen del som handlar om beredskap under pandemi. Nettportalen er eit samarbeid mellom dei regionale ressurssentra om vald, traumatisk stress og sjølvmordsforebygging. Følg også med på vår […]

Posted in: Korona, Psykososial beredskap, Psykososial oppfølging,
22
des
Digitaliseringshausten 2020

Denne hausten har vi verkeleg fått svinga oss når det gjeld vårt digitaliseringsarbeid. Som for mange andre, har koronapandemien ført til at digitaliseringsarbeidet har fått ein oppsving. Å gjere delar av våre tenester tilgjengeleg digitalt har lenge vore eit fokus, men pandemien har gitt arbeidet eit realt “spark bak”. Å reise rundt i regionen og […]

Posted in: Korona, Psykisk helse,
17
des
Kurs i AIM3 (Assessment Intervention Moving on)

Foto: Annie Spratt / Unsplash I januar og februar arrangerer vi to kurs i AIM3; AIM3 Utredning og AIM3 Conversion. Todagarskurs i AIM3 Utredning: Målgruppe: Dei som jobbar med utredning og behandling av barn og unge, f.eks barnevern, barnehus, ungdomsoppfølging, kommunepsykologar og BUP.  Kursinnhald: Historikk og kva er nytt med AIM3-verktøyet Definisjonskontinuum (bekymringsfull – problematisk […]

Posted in: Aktuelt, Barn, Overgrep, Psykisk helse, Seksuelle overgrep, Skadelig seksuell atferd, Unge,
15
des
Mellommenneskeleg leiarskap under pandemi

Koronapandemien gir store utfordringar for det psykososiale leiarskapet. Koronapandemien er ein særegen krise. Det var ein uklar start og det er usikkerheit når det gjeld varigheit. Denne pod-episoden handlar om korleis halde motet oppe i ei personalgruppe, sett frå ein leiar sitt perspektiv. Linn Dale Bergsma er einingsleiar på ein korttidspost ved Haukeland sjukehus. I […]

Posted in: Korona, Kriser, Podcast, Podkast, Psykisk helse, Psykososial beredskap, Psykososial oppfølging,
10
des
Webinar: Samtalar med barn og unge

Foto: McKaela Taylor / Unsplash 24. februar arrangerer vi webinar om samtalar med barn og unge om vald og overgrep. På webinaret vert det undervist om korleis ein kan legge til rette for gode samtalar med barn og unge. Det vert i tillegg presentasjon av verktøya Snakke sammen (snakkemedbarn.no) og Jeg vet. Siste del av […]

Posted in: avdekking, Barn, barnesamtalen, Kommunen sitt arbeid med forebygging av vald, Overgrep, Psykisk helse, Ressurser for avdekking av seksuelle overgrep, Seksuelle overgrep,
02
des
Folkeopplysningskampanje: Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv

«Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv». Det er ikkje så viktig korleis du spør. Det viktigaste er at du gjer det. Folkeopplysningskampanjen har blitt ytterlegare aktualisert i samband med koronapandemien, då det er rapportert om auka symptom på angst og depresjon, einsemd, isolasjon og passivitet i befolkninga. Mange opplever at det er tungt å […]

Posted in: Aktuelt, Korona, Nettressurs, Psykisk helse, Ressurs på nett, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar,
28
nov
Adventskalender med musikkleiken i fokus

Musikkterapeut Gunn Karoline Fugle (t.v) har leikt mykje med barn og tilsette i Tusenfryd barnehage i Førde. Foto: Mediekollektivet – Det er kunnskapen om musikkleiken sitt utviklingsfremjande potensiale vi har teke med oss inn i utforminga av adventskalenderen. Det seier musikkterapeut Gunn Karoline Fugle, klinisk sosionom Inge Nordhaug og psykologspesialist Dag Nordanger. Saman med Tusenfryd […]

Posted in: Aktuelt, Barn, Nettressurs, Psykisk helse, Ressurs på nett,

For tilsette

Søk