Informasjon, råd og hjelp i samband med korona

I ei tid kor fysiske møter er begrensa, har vi samla informasjon som kan vere relevant for våre målgrupper.

Aktuelt

01
apr
Viktig å ikkje gløyme dei eldre no

Foto: Micheile Henderson, Unsplash Gudrun Austad og Annie Norevik er bekymra for eldre si psykiske helse, særleg under pandemien. Einsemd er ein psykososial risikofaktor for sjølvmord, skriv Gudrun og Annie i ein kronikk i Bergens Tidende. I «Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading» er eitt av tiltaka som vert gjort framlegg om, spesielt retta […]

Posted in: Korona, Psykisk helse, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar,
31
mar
Korona-krisa gir nye utfordringar for barnehagar og skular

Barnehager og skular har vore stengt i over to veker. Dette er utfordrande både for born, foreldre og dei som jobbar i barnehage og skule. Linda har snakka med Ann Helen Myrmo som jobbar i barnehage, og kollega Reidun Dybsland om korleis barnehagar og skular kan ivareta born og foreldre i denne tida. Relevante lenker: […]

Posted in: Barn, barnesamtalen, Korona, Podcast, Podkast, Psykisk helse,
26
mar
Psykososial omsorg ved ein pandemi

Hjelparar i i alle ledd jobbar i situasjonar som er prega av utrygghet og høgt stressnivå. Då treng også hjelparane hjelp. Psykososialberedskap.no er ei nettressurs om psykososial ivaretaking og beredskap for tenesteapparatet. Den er no oppdatert og tilpassa dagens pandemi-situasjon, med digitalt informasjons- og undervisningsmateriell som artiklar, powerpointar med meire. Nettressursen vert vidareutvikla og oppdatert i […]

Posted in: Korona, Nettressurs, Psykisk helse, Psykososial beredskap, Psykososial oppfølging,

For tilsette