Aktuelt

20
apr
Webinar: Kartleggingsverktøyet PROFESOR

PROFESOR er eit kartleggingsverktøy til bruk i arbeidet med ungdom og unge vaksne som har utøvd grenseoverskridande seksuelle handligar. I februar gjennomførte vi årets første fagdag om kartleggingsverktøyet PROFESOR. Dagen vart raskt fullteikna og mange fekk ikkje muligheit til å delta. – Det er derfor gledelig å meddele at vi set opp ny fagdag om verktøyet. Dagen […]

Posted in: Aktuelt, Barn, Førebygging, Overgrep, Psykisk helse, Seksuelle overgrep, Skadelig seksuell atferd,
20
apr
Webinar: Bekymringsfull seksuell atferd hos barn og unge

Foto: Daria Tumanova / Unsplash  26. mai blir det nytt webinar om grunnlaggende kunnskap om sunn, bekymringsfull, grenseoverskridande og skadeleg seksuell atferd (SSA) hos barn og unge. Tidlegare i år arrangerte RVTS Vest fagdag om bekymringsfull seksuell atferd hos barn og unge. Over 3000 personar fekk med seg fagdagen og tilbakemeldingane har vore gode. Cathrine […]

Posted in: Aktuelt, avdekking, Barn, Førebygging, Kommunen sitt arbeid med forebygging av vald, Overgrep, Psykisk helse, Seksuelle overgrep, Skadelig seksuell atferd, Skole,
16
apr
Lanseringswebinar: Endringsagenter

Illustrasjon: Sedin Zunic 6. mai arrangerer RVTS lanseringswebinar om opplæringsprogrammet “Endringsagenter i arbeidet med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold”. Endringsagenter er et nasjonalt opplæringsprogram om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold for frivillige organisasjoner og berørte miljøer. Opplæringen er en del av regjeringens handlingsplan (2017-2021) og er utarbeidet av RVTS på oppdrag fra Barne-, […]

Posted in: avdekking, æresrelatert vold, Flyktninghelse, Helseskadelege tradisjonar, Integrering, Kjønnslemlesting, Kommunen sitt arbeid med forebygging av vald, Kultursensitiv, Psykisk helse, Sosial kontroll, Utenforskap, Vold, Vold i nære relasjoner,
15
apr
Nasjonal nettressurs om krisearbeid

Fagfolk og frivillige som jobbar med krise- og katastrofehandtering, treng kunnskap, øving og nokon å rådføre seg med. Derfor lanserer RVTS no psykososialberedskap.no som ein nasjonal ressurs. Pandemien har vart i over 1 år, og vi veit at den har ført til nye utfordringar og høg stressbelastning, blant anna for tilsette i helsevesenet og hjelpeapparatet. […]

Posted in: Aktuelt, Førebygging, Korona, Kriser, Kunnskapsportal, Psykisk helse, Psykososial beredskap, Psykososial oppfølging, Ressurs på nett, Verktøykassen,
08
apr
Forebyggingsforum 2021: Skulen som livereddar

Foto: Zen Chung / Pexels Møter du i blant barn og unge som slit med sjølvskading eller sjølvmordsatferd? Årets forebyggingsforum set fokus på skulen som livreddar, og målet er at du som deltakar får nyttige innspel til korleis du kan hjelpe barn og unge som slit med sjølvskading eller har sjølvmordstankar. Forelesarar er psykolog Peder […]

Posted in: Aktuelt, Barn, Førebygging, Konferanse, Psykisk helse, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar, Sjølvskading, Skole, Traume,
06
apr
Webinar: Introduksjonskurs om Snakke med barn

Foto: Andrea Piacquadio / Pexels Barn treng trygge vaksne! På introduksjonskurset vert du kjent med nettressursane Snakke med barn og Jeg vet. Nettressursane Snakke med barn og Jeg vet kan bidra til at nettopp DU vert ein vaksen som vågar å sjå og tør å handle når du er bekymra for eit barn. Etter kurset […]

Posted in: Aktuelt, Barn, barnesamtalen, omsorgssvikt, Overgrep, Psykisk helse, Ressurs på nett, Ressurser for avdekking av seksuelle overgrep, Seksuelle overgrep, Skole, Traume, Undervisning, Vold,

For tilsette

Søk