14
nov
Trygg til å handle

«Trygg til handling» er eit opplæringsprogram på nett om vald og overgrep for alle som jobbar med barn og unge. I Noreg er det barn og unge som lever med vald, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Tidleg avdekking og hjelp har stor betydning for barn og familiar. «Trygg til handling» vil skape engasjement og løfte fram […]

Posted in: Aktuelt, avdekking, Barn, barnesamtalen, Kommunen sitt arbeid med forebygging av vald, Kunnskapsportal, Nettressurs, omsorgssvikt, Overgrep, Psykisk helse, Seksuelle overgrep, Skadelig seksuell atferd, Tidlig innsats, Traume, Utviklingstraumer, Vold, Vold i nære relasjoner,
06
nov
Det vi ikke snakker om

LEVE Hordaland, RVTS Vest og RKBU Vest setter fokus på kultursensitiv selvmordsforebygging og sorgstøtte. Flere etniske minoriteter i Norge kommer fra land der selvmord er sterkt fordømt og tabuisert på grunn av kulturelle og religiøse forestillinger. Mange selvmordsnære kan derfor være redde for å fortelle om selvmordstanker, da de kan bli møtt med fordømmelse og […]

Posted in: Aktuelt, etterlatte, Integrering, Konferanse, Kultursensitiv, Psykisk helse, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar, Sjølvskading,
28
okt
Skjult nettverk på Instagram

Nyleg sendte NRK programmet Innafor, kor tema var sjølvmord på Instagram. Vi er klar over at sårbar ungdom kan bli trigga av NRKs oppslag. Vi velger allikevel å dele saken på Facebook. Vi meiner at dette er noko vaksne som jobbar med ungdom som skadar seg eller har sjølvmordstankar bør vite om, og kjenne seg […]

Posted in: Aktuelt, Førebygging, Psykisk helse, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar,

For tilsette

Del dette: