Informasjon, råd og hjelp i samband med korona

I ei tid kor fysiske møter er begrensa, har vi samla informasjon som kan vere relevant for våre målgrupper.

Aktuelt

06
aug
Barn og ADHD – intervju med Dag Nordanger

I eit intervju med ADHD Norge, seier Dag Nordanger frå RVTS Vest, at det er viktig å undersøke om årsakene til problema kan ligge i barnet sine oppvekstforhold. – Vi må alltid undersøke nærmere. Og det bør være en standard rutine, slik at det ikke bidrar til å mistenkeliggjøre alle foreldre som har barn med […]

Posted in: Aktuelt, avdekking, Barn, omsorgssvikt, Psykisk helse, Traume,
25
jun
Annerledesvåren

Foto: Blake Meyer / Unsplash Denne våren har vore utanom det vanlege. Reiseverksemd og undervisning vart erstatta med heimekontor og digitale møter. Tenestene vi skal støtte har vore utfordra med omsyn til å vere tilgjengelege og gi god hjelp til sine brukarar. Med visjonen vår «Trygge fagfolk, kloke handlingar» skal vi bidra til at fagfolk […]

Posted in: Aktuelt, Flyktninghelse, Integrering, Korona, omsorgssvikt, Overgrep, Psykisk helse, Psykososial beredskap, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar, Skadelig seksuell atferd, Skole, Traume, Traumebevisst omsorg,
22
jun
Barn og unge som etterlatte etter sjøvmord

26. – 27. november arrangerer vi kurs om barn og unge som etterlatte etter sjølvmord i Florø. Når eit sjølvmord skjer synast mange at det er vanskeleg å møte dei etterlatte. Dei veit ikke kva dei skal seie eller korleis dei skal snakke med dei. Endå større utfordringar er det i møtet med barn og […]

Posted in: Barn, etterlatte, Kurs, Psykisk helse, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, Traume,

For tilsette