Informasjon, råd og hjelp i samband med korona

I ei tid kor fysiske møter er begrensa, har vi samla informasjon som kan vere relevant for våre målgrupper.

Aktuelt

29
mai
Nye ressursar for ungdom om trygg kommunikasjon på nett

#chatsafe er retningsliner for unge om korleis kommunisere trygt om sjølvmord på nettet.  Unge menneske nyttar i aukende grad ulike sosiale media for å diskutere sjølvmordsrelatert innhald, men det har til no vore lite rettleiing tilgjengeleg for å hjelpe unge menneske med å gjere dette på ein trygg måte. Retningslinene er opprinneleg utvikla av det […]

Posted in: Aktuelt, Nettressurs, Psykisk helse, Ressurs på nett, Rettleiar, Sjølvmord, Sjølvmordsførebygging, sjølvmordstankar, Sjølvskading, Traume,
26
mai
Koronas plass i en syrisk migrasjonsfortelling

Elisabeth Harnes i samtale med Osama Shaheen. Fra bomberegn til brennende engasjement i Skeiv Verden  Å drive humanitært arbeid under okkupasjon i eget hjemland kan by på store utfordringer og er noen ganger umulig. Osama Shaheen er styreleder  i Skeiv verden vest . Tidligere deltaker i Bergen Opportunity, et mentor- og utviklingsprogram for innvandrertalenter i Vestland. Holder for tiden på […]

Posted in: Aktuelt, Flyktninghelse, Integrering, Korona, Psykisk helse, Traume, Traumebevisst, Utenforskap,
12
mai
Tid for inkludering

Illustrasjonsfoto: iStockphoto Koronakrisen kan berede grunnen for økende polarisering, utenforskap og ekstremisme. Tekst: RVTS’ nasjonale ekspertgruppe mot radikalisering og voldelig ekstremisme. En varig helsemessig krise kombinert med økonomiske nedgangstider kan raskt bli en politisk krise, som åpner for ekstremisme. Selv om Norge er velstående er ikke landet nødvendigvis beskyttet mot slike utfordringer. Mye avhenger av […]

Posted in: Aktuelt, Integrering, Korona, Kriser, Psykisk helse, Psykososial beredskap, Radikalisering, Relasjon, Utenforskap, Voldelig ekstremisme,

For tilsette