Verktøykassen

Les meir

Verktøy som kan nyttast i ein travel klinisk kvardag. Kunnskapsportalar, e-læring og pedagogiske videoar.

Nettsider med informasjon om våre kompetanseområde, utvikla av RVTS’ar eller andre kunnskapsmiljø.

E-læring knytt til våre kompetanseområde, utvikla av RVTS’ar eller andre kunnskapsmiljø.

Pedagogiske videoar til bruk i undervisning, utvikla av RVTS’ar eller andre kunnskapsmiljø.

Andre nettsider med nyttige verktøy.