Trygg til handling

Opplæringsprogram om vold og overgrep
for alle som jobber med barn og unge

Nettsider og filmer

Gjesdal kommune bruker «Trygg til handling» i sitt arbeid med forebygging av vold og overgrep.