Sylvia Haukanes

Telefon:

+ 47 55 97 66 92 / + 47 47 40 99 15

Sylvia Haukanes

Kommunikasjonsmedarbeider

Grafisk design ved Merkantilt Institutt og Bachlelor i media- og informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. I tillegg har eg teke administrasjons- og organisasjonsvitenskap samt arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiB.

Eg var nyutdanna då eg starta ved RVTS Vest i 2007. Var layout-ansvarleg for studentavis ved det sammfunnsvitenskapelige fakultet i 3 år ved Universitetet i Bergen. Jobba samstundes i eit botiltak for mennesker med multifunksjonshemming.

Utvikling og vedlikehald av nettsider og sosiale media. Utvikling av gode tekniske løysingar for kursadministrasjon og for produksjon av alt trykt og elektronisk materiale som kjem frå RVTS Vest.

Brenn for: Å bruke kommunikasjon som eit verkemiddel for å bryte ned tabu!

Del dette: