Podcast

Korona-krisa gir nye utfordringar for barnehagar og skular

Barnehager og skular har vore stengt i over to veker. Dette er utfordrande både for born, foreldre og dei som jobbar i barnehage og skule. Linda har snakka med Ann Helen Myrmo som jobbar i barnehage, og kollega Reidun Dybsland om korleis barnehagar og skular kan ivareta born og foreldre i denne tida. Relevante lenker: […]

Ny podkast-episode: Korleis opplever ungdommar korona-situasjonen?

Vi har snakka med ungdommar om korleis dei opplever “koronasituasjonen”. Dei fortel kva som er utfordrande, men også kva det er som hjelper i den nye kvardagen. I denne første episoden pratar Patrick O’Loughlin, psykologspesialist ved RVTS Vest, med dottera si Hannah.

Podkast-episode: Septemberkonferansen 2019

Linda Kvalvik og Dag Nordanger er leiarar av årets Septemberkonferanse. I denne podkast-eposoden snakkar dei om Septemberkonferansen 2019, som handlar om traume og læring. Følg rvtsvest i podkast-appen din.  

Ny podkast-episode: Undervisningsprogram om vald i nære relasjonar

RVTS Vest tilbyr fleire program om vald i nære relasjonar for fagpersonar i kommunane. Linda Kvalvik ved RVTS Vest fortel om tre av desse programma i denne podkast-episoden; Avdekking – Kva Så?, Tidlig Innsats og Kompetanseheving for helsestasjonane. Ho vert intervjua av Reidar Thyholdt. Følg rvtsvest i podkast-appen din. Sjå våre ressursar i arbeid med […]

Ny podkast-episode med Inge Nordhaug og Reidar Thyholdt

Fordelt på to podkastar samtalar Reidar Thyholdt og Inge Nordhaug, om boka “Kva ser vi – kva gjer vi”. Boka handlar om skulen og barnehagen sine oppgåver når det gjeld å avdekke og handle om dei mistenker vald, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. I boka «Kva ser vi, kva gjer vi?» gir Inge Nordhaug anbefalingar til alle […]

Podkast om Septemberkonferansen

I denne korte podkasten er tema den kommende Septemberkonferansen, som omhandler traumer og utenforskap. Vi får vite hvordan vi melder oss på konferansen og hvorfor den er viktig for fagpersoner og ressurspersoner i alle nivå i tjenesteapparatet. Reidar Thyholdt tar en prat med en av de mange spennende foreleserne, Hanne C. Braarud, om hennes kommende […]

Ny podkast-episode: #MeToo

I denne podkast-episoden har Reidar Thyholdt og Kathrine Aamodt ein samtale om kva som er akseptabelt i landskapet mellom overgrep og sunn flørt. Reidar Thyholdt er psykolog ved RVTS Vest, og Kathrine Aamodt er fagleg rettleiar ved SMISO Hordaland, Senter mot incest og seksuelle overgrep.  

Podkast-episode om Eirik Poppe sin film om Utøya

Frå venstre: Reidar Thyholdt og Venke A. Johansen, saman med Dennis Havre (midten), som har teknisk ansvar for podkast-sendingane. I denne podkast-episoden samtalar Reidar Thyholdt og Venke A. Johansen om filmen “22. juli” regissert av Eirik Poppe. Prioritering av psykososial ivaretaking har blitt skjerpa, og det har vore ei betydeleg kunnskapsutvikling og auke når det gjeld […]

Fagfolkene rundt skulen er lærarens bakkemannskap

– Støttetenestene kan hjelpe læraren å “fly” i ein krevjande skulekvardag. Fellesskapet i klassen er viktig for alle barn. Hjelparane må bistå læraren sin gode relasjon til elevane. Vi må ta på alvor kunnskapen om at det sosiale fellesskapet er sentralt for å både førebygge vanskar, men og for å komme seg ut av vanskar. I […]

Podkast om menneskehandel

Reidar Thyholdt og May-Irene Wergeland. May-Irene Wergeland er spesialkonsulent ved RVTS Vest, og ho har  erfaring frå arbeid med menneske utsett for menneskehandel. I denne podkasten snakkar ho og psykolog Reidar Thyholdt ved RVTS Vest, om kva menneskehandel er, og kva som kan gjerast for å hjelpe menneske utsett for menenskehandel. Dersom du er interessert […]