Podcast

Tre fagfolk om skulestart etter “korona-stenginga”

Foto: Deleece Cook, Unsplash Vi har snakka med spesialpedagog Hanne Steen, barnevernpedagog Reidun Dybsland og klinisk sosionom Inge Nordhaug, om viktige ting å tenke på for skulane ved oppstart etter vårens nedstenging. Del 1: Del 2: Reidun Dybsland, Inge Nordhaug og Hanne Steen snakkar meir om å bruke gode samtalar med barn, og kanskje også […]

Erfaring frå krig og flukt – korleis opplevast pandemien?

Aras Arif frå Kurdistan er oppteken av at alle må respektere retningslinene frå mydigheitene. Han har opplevd krig før. I denne podkast-episoden snakkar han med psykolog Patrick O’Loughlin om korleis han og familien taklar koronakrisa. Patrick ønsker å vite om det er nokre av Aras erfaringar frå krig og flukt som kan vere til nytte […]

Kriseteam-arbeid i pandemitider

Korleis kan kriseteam ta kontakt med potensielt traumatiserte personar og familiar i desse smittetider? Linda Kvalvik spør psykolog Reidar Thyholdt om det er nokre særlege omsyn ein skal ta, og om han har gode tips til kriseteamet.

Korleis opplever ungdommar korona-situasjonen?

Foto: Scott Webb, Unsplash I denne podkasten pratar elevar i vidaregåande skule om korleis dei opplever koronavirussituasjonen. Vi høyrer Hannah O’Loughlin, Lea Westli, Maja Moar Drønen, Laura Vaagland og Emma Krebs.

Korona-krisa gir nye utfordringar for barnehagar og skular

Barnehager og skular har vore stengt i over to veker. Dette er utfordrande både for born, foreldre og dei som jobbar i barnehage og skule. Linda har snakka med Ann Helen Myrmo som jobbar i barnehage, og kollega Reidun Dybsland om korleis barnehagar og skular kan ivareta born og foreldre i denne tida. Relevante lenker: […]

Ny podkast-episode: Korleis opplever ungdommar korona-situasjonen?

Vi har snakka med ungdommar om korleis dei opplever “koronasituasjonen”. Dei fortel kva som er utfordrande, men også kva det er som hjelper i den nye kvardagen. I denne første episoden pratar Patrick O’Loughlin, psykologspesialist ved RVTS Vest, med dottera si Hannah.

Podkast-episode: Septemberkonferansen 2019

Linda Kvalvik og Dag Nordanger er leiarar av årets Septemberkonferanse. I denne podkast-eposoden snakkar dei om Septemberkonferansen 2019, som handlar om traume og læring. Følg rvtsvest i podkast-appen din.  

Ny podkast-episode: Undervisningsprogram om vald i nære relasjonar

RVTS Vest tilbyr fleire program om vald i nære relasjonar for fagpersonar i kommunane. Linda Kvalvik ved RVTS Vest fortel om tre av desse programma i denne podkast-episoden; Avdekking – Kva Så?, Tidlig Innsats og Kompetanseheving for helsestasjonane. Ho vert intervjua av Reidar Thyholdt. Følg rvtsvest i podkast-appen din. Sjå våre ressursar i arbeid med […]

Ny podkast-episode med Inge Nordhaug og Reidar Thyholdt

Fordelt på to podkastar samtalar Reidar Thyholdt og Inge Nordhaug, om boka “Kva ser vi – kva gjer vi”. Boka handlar om skulen og barnehagen sine oppgåver når det gjeld å avdekke og handle om dei mistenker vald, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. I boka «Kva ser vi, kva gjer vi?» gir Inge Nordhaug anbefalingar til alle […]

Podkast om Septemberkonferansen

I denne korte podkasten er tema den kommende Septemberkonferansen, som omhandler traumer og utenforskap. Vi får vite hvordan vi melder oss på konferansen og hvorfor den er viktig for fagpersoner og ressurspersoner i alle nivå i tjenesteapparatet. Reidar Thyholdt tar en prat med en av de mange spennende foreleserne, Hanne C. Braarud, om hennes kommende […]