Podcast

Kartleggingsverktøyet “PROFESOR” – endeleg på norsk

F.v: Dr. James Worling, Øystein Grov (Overlege, spesialist barne- og ungdomspsykiatri, Betanien BUP/V27) , Helle Kleive (Psykologspesialist, Betanien BUP/V27) og Steinar Hvål (Psykologspesialist, RVTS Vest). PROFESOR* er eit kartleggingsverktøy til bruk i arbeid med barn og unge som har utøvd grenseoverskridande seksuelle handlingar. Verktøyet er ei strukturert sjekkliste fagfolk kan bruke for å identifisere og […]

Tre fagfolk om skulestart etter “korona-stenginga”

Foto: Deleece Cook, Unsplash Vi har snakka med spesialpedagog Hanne Steen, barnevernpedagog Reidun Dybsland og klinisk sosionom Inge Nordhaug, om viktige ting å tenke på for skulane ved oppstart etter vårens nedstenging. Del 1: Del 2: Reidun Dybsland, Inge Nordhaug og Hanne Steen snakkar meir om å bruke gode samtalar med barn, og kanskje også […]

Erfaring frå krig og flukt – korleis opplevast pandemien?

Aras Arif frå Kurdistan er oppteken av at alle må respektere retningslinene frå mydigheitene. Han har opplevd krig før. I denne podkast-episoden snakkar han med psykolog Patrick O’Loughlin om korleis han og familien taklar koronakrisa. Patrick ønsker å vite om det er nokre av Aras erfaringar frå krig og flukt som kan vere til nytte […]

Kriseteam-arbeid i pandemitider

Korleis kan kriseteam ta kontakt med potensielt traumatiserte personar og familiar i desse smittetider? Linda Kvalvik spør psykolog Reidar Thyholdt om det er nokre særlege omsyn ein skal ta, og om han har gode tips til kriseteamet.

Korleis opplever ungdommar korona-situasjonen?

Foto: Scott Webb, Unsplash I denne podkasten pratar elevar i vidaregåande skule om korleis dei opplever koronavirussituasjonen. Vi høyrer Hannah O’Loughlin, Lea Westli, Maja Moar Drønen, Laura Vaagland og Emma Krebs.

Korona-krisa gir nye utfordringar for barnehagar og skular

Barnehager og skular har vore stengt i over to veker. Dette er utfordrande både for born, foreldre og dei som jobbar i barnehage og skule. Linda har snakka med Ann Helen Myrmo som jobbar i barnehage, og kollega Reidun Dybsland om korleis barnehagar og skular kan ivareta born og foreldre i denne tida. Relevante lenker: […]

Ny podkast-episode: Korleis opplever ungdommar korona-situasjonen?

Vi har snakka med ungdommar om korleis dei opplever “koronasituasjonen”. Dei fortel kva som er utfordrande, men også kva det er som hjelper i den nye kvardagen. I denne første episoden pratar Patrick O’Loughlin, psykologspesialist ved RVTS Vest, med dottera si Hannah.

Podkast-episode: Septemberkonferansen 2019

Linda Kvalvik og Dag Nordanger er leiarar av årets Septemberkonferanse. I denne podkast-eposoden snakkar dei om Septemberkonferansen 2019, som handlar om traume og læring. Følg rvtsvest i podkast-appen din.  

Ny podkast-episode: Undervisningsprogram om vald i nære relasjonar

RVTS Vest tilbyr fleire program om vald i nære relasjonar for fagpersonar i kommunane. Linda Kvalvik ved RVTS Vest fortel om tre av desse programma i denne podkast-episoden; Avdekking – Kva Så?, Tidlig Innsats og Kompetanseheving for helsestasjonane. Ho vert intervjua av Reidar Thyholdt. Følg rvtsvest i podkast-appen din. Sjå våre ressursar i arbeid med […]

Ny podkast-episode med Inge Nordhaug og Reidar Thyholdt

Fordelt på to podkastar samtalar Reidar Thyholdt og Inge Nordhaug, om boka “Kva ser vi – kva gjer vi”. Boka handlar om skulen og barnehagen sine oppgåver når det gjeld å avdekke og handle om dei mistenker vald, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. I boka «Kva ser vi, kva gjer vi?» gir Inge Nordhaug anbefalingar til alle […]