Nasjonal konferanse

13. desember 2018 / Radisson Blu Royal Hotell, Bergen

Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner

Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS Vest invitererer til nasjonal konferanse

Konferansen arrangeres i Bergen

Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS Vest invitererer til nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Dette er den syvende gangen konferansen blir arrangert.

Sted:

Radisson Blu Royal Hotell, Bergen

Tid:

13. desember 2018, kl. 09.00 – 15.45 (Registrering fra 08.30)

Se flyer!

Tema:

På konferansen presenteres ulike modeller for, og erfaringer med samhandling rundt avdekking, sikring og oppfølging av mennesker med voldserfaringer. I tillegg blir det utdeling av årets samarbeids- og samordningspris.

Målgruppe:

Alle som har en jobb hvor de møter mennesker utsatt for vold i nære relasjoner.

Viktig: Konferansen er kostnadsfri. Dersom du har meldt deg på, men likevel ikke kan komme, gi beskjed i god tid på rvts@helse-bergen.no. Dersom du ikke gir beskjed vil du bli belastet med et gebyr på 500,-

Påmeldingsfrist: 1. desember 2018, eller når arrangementet er fullt.

Jeg vil melde meg på

Program

08.30 Registrering og kaffe
09.00 Åpning av konferansen

Konferansier: Espen Rutle Johansson, seksjonsleder RVTS Vest
Innledning av konferansen v/statssekretær Torkil Åmland, Justis- og beredskaps­- departementet

09.45 Kommunens arbeid med voksne voldsutsatte. Kommunens bruk av krisesenter og felles kompetanse

v/Randi Iren C Jøsang, Karmøy

Trygg v/Geir Olsen v/ assisterende seksjonsleder RVTS Vest

10.30 Pause
10.45 Team work makes the dream work! Kompetansenettverk vest – tannhelse, omsorgssvikt og overgrep mot barn

v/ Ingfrid Vaksdal Brattabø, Post doc v/Tannhelsetjenestens kompetansesenter vest/Hordaland

11.05 Konsultasjonsteammodellen i region vest. Styrken ved frikjøpt koordinator
v/ Gro Gilje, Sandnes barneverntjenesteKonsultasjonsteam for psykisk utviklingshemmede og særlig sårbare voksne,
v/ Heidi Losnedal, Statens barnehus Bergen
11.30 Lunsj
12.20 Musikalsk innslag ved musiker Christine Sandtorv og Utdeling av samarbeids- og samordningsprisen
12.45 Svikt og svik i samhandlingen v/ Dag Nordanger, RVTS Vest
13.25 Forebyggende undervisning om incest og seksuelle overgrep – 6. trinn
v/Silje Braastad, faglig veileder SMISO Hordaland
14.00 Presentasjon av «Din Utvei», v/Geir Borgen, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Informasjon om Støttesenter for kriminalitetsutsatte v/rådgiver Sonja Auestad og rådgiver Janne-Grethe Stigedal
14.20 Pause
14.40 Det somaliske initiativet v/ Abdullahi Ibrahim

Om prosjektet «Endringsagenter, RVTS Vest». Hvordan ta opp vanskelige og tabu- belagte temaer i forebyggingsfase?

v/Chiku Ali, spesialkonsulent RVTS

15.45 Avslutning og vel hjem
Del dette: