Kriseteamskulen

Kompetanseheving for psykososiale kriseteam

Kriseteamskulen er ei kompetanseheving for kommunale psykososiale kriseteam, som består av 4 basisdagar som inneheld undervisning i:

Basisdag 1: Grunnleggande traumeteori og psykologisk førstehjelp, del 1

 • Grunnleggende traumeteori for kriseteam
 • Hobfolls 5 prinsipper (2 første)
 • Utsatte grupper – barn
 • Trene litt

Basisdag 2: Psykologisk førstehjelp, del 2

 • Møte personer i akuttfasen
 • Hobfolls 5 prinsipper (3 siste)
 • Utsatte grupper – flyktninger, tidligere traumatiserte
 • Øvelser

Basisdag 3: Større hendelser, selvmord

 • Store grupper – EPS
 • Selvmord
 • Spesielle scenarier/ hva er aktuelt i vår fylke (Transportulykker, trusselsituasjoner, savnede)
 • Interkommunalt samarbeid
 • Egenomsorg
 • Debrief
 • Øvelse

Basisdag 4: Drift av kriseteamet

 • Sammensetning
 • Type saker?
 • Rekruttering
 • Øvelser
 • Forberedelser
 • Arverekke
 • Beredskapskoffert
 • Dokumentasjon
 • DSB-CIM

Basisdagane er først og fremst for dei som ikkje har delteke på Kriseteamskulen tidlegare. Ei forutsetning for deltaking er at ein er medlem i eit kriseteam eller har ein anna tydeleg rolle i krisearbeid. I tillegg vert det lagt opp til påfyllsdagar for kommunale kriseteam som allereie har delteke på Kriseteamskulen.

Kontaktperson

Reidar Thyholdt

Psykolog
Telefon: + 47 95 11 04 90
E-mail

Lukka område for deltakarar på Kriseteamskulen basisdagar 2020

Her finn du presentasjonar frå undervisning og anna informasjon knytt til undervisninga.