Kontaktskjema

Alle førespurnader vert registrert i vårt inntakssystem og blir behandla i inntak kvar veke. Normal behandlingstid er frå 2-4 veker frå saka er registrert hos oss.

Vi prioriterer førespurnader som gjeld region vest.