Kontakt og informasjon

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest) skal vere ein samarbeidspartnar­ for tenestene i region vest innanfor:

  • Sjølvmordsførebygging og sjølvskading
  • Flyktninghelse og tvungen migrasjon
  • Vald og seksuelle overgrep
  • Kriser og psykososial beredskap

Vi tilbyr anerkjent og oppdatert spisskompetanse til våre målgrupper:

  • Faste eller tilpassa opplæringsprogram
  • Rådgjeving i enkeltsaker
  • Rettleiing i gruppe
  • Møteplassar for fagutveksling
  • Nettressursar

Vårt nedslagsfelt er Rogaland og Vestland, og vi arbeider på tvers av etatar og sektorar. Helsedirektoratet er vår oppdragsgjevar, og vi er organisert som ei eining i Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssjukehus.

Få nyhetsbrevet vårt tilsendt på e-post: 

Når du melder deg på epostlista for å motta RVTS Vest sitt nyhetsbrev, samlar vi kun inn e-postadressa di, og vil kun nytte denne til å sende ut nyhetsbrev. E-postadressa di blir ikkje gitt vidare til nokon tredjepart, og du kan når som helst melde deg av denne lista.

Telefon: + 47 55 97 66 95*
E-post: rvts@helse-bergen.no

*Vi har ikkje fast telefontid, og oppmodar deg til å ta kontakt per e-post dersom du ikkje får kontakt på telefon.

Postadresse

RVTS Vest
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400, 5021 BERGEN

Del dette: