Informasjon, råd og hjelp i samband med Korona

Psykososial beredskap.no er ei nettressurs om psykososial ivaretaking og beredskap for tenesteapparatet. Den er oppdatert til dagens alvorlege situasjon.med digitalt informasjons- og undervisningsmateriell tilgjengeleg for bruk.

RVTS.NO – RVTSane sin felles nettportal, finn du lenker til ulike ressursar som kan vere til nytte for våre målgrupper. Du finn blant anna filmar, digitale opplæringsportalar og andre nettressursar.

Vi samarbeider med fleire kompetansesentre på Vestlandet, innanfor ulike spesialfelt. Sjå deira nettsider for meir informasjon. 

KORUS Vest Bergen (Kompetansesenter rus)

KORUS Vest Stavanger (Kompetansesenter rus)

RKBU Vest – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (NORCE)

Statped Vest (Statlig spesialpedagogisk tjeneste)

NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)

Aktuelt frå RVTS Vest:

Tid for inkludering

Illustrasjonsfoto: iStockphoto Koronakrisen kan berede grunnen for økende polarisering, utenforskap...

Les meir