Geir Olsen

Telefon:

+ 47 95 27 67 29

Email

Geir Olsen

Spesialkonsulent

Eg er utdanna sjukepleiar frå HiO.

Erfaring frå akuttmottak i psykiatri, somatikk og rus. Sikkerhetspsykiatri på Gaustad og Sandviken. Tilsett ved kompetansesenteret i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri region vest dei siste 14 åra.

Særleg fokus: Korleis møte og handtere vald og aggresjon på ein optimal måte.

Brenn for: At vi må ha møteplassar på alle nivå for å byggje kompetanse.

Del dette: