Fagkonferanse om menneskehandel

26. oktober 2018 / Clarion Hotel Admiral, Bergen

RVTS Vest inviterer til fagkonferanse om menneskehandel

RVTS Vest invitererer til fagkonferanse om menneskehandel.

09:00 – 09:25: Velkommen og introduksjon til RVTS sitt arbeid, v/ spesialkonsulent May-Irene Wergeland

09:25 – 10:00:   Kva skjer i Bergen? Arbeid med handlingsplan mot menneskehandel v/ Byrådsavdelingen for helse og omsorg

10:00 – 10:15: Pause

10:15 – 11:00:   Kva skjer på nasjonalt plan? Føringar og nytt frå nasjonale prosessar v/ Jan Austad, fagdirektør Justis og beredskapsdepartementet

11:00 – 11:15:   Pause

11:15 – 12:00:   Når staten seier nei til å beskytte utsatte. Mulige implikasjonar av tapt rettssak mot staten (utlendingsnemnda) v/ Kristine Aarre Hånes, advokat

12.00 – 13:00     Lunsj

13:00 – 13:45: Sosial dumping, tvangsarbeid eller menneskehandel? Kva fungerar og kva er utfordrande ved avdekking og oppfølging? v/ Mildrid Mikkelsen, daglig leiar, ROSA (reetablering, oppholdssteder, sikkerhet, assistanse)

13:45 – 15:30: Lykkelandet og jenter til salgs (pause undervegs) v/ NRK-journalistane Anette Berentsen, Synnøve Bakke og Kjersti Knudssøn.

Journalistar frå NRK Brennpunkt fortel om metodar kriminelle nettverk nyttar for å utnytte menneske på det grovaste. Utnyttinga skjer heilt ope, også midt i Bergen sentrum. Journalistane går også inn på forholda til romfolk og fattige i Bulgaria og Romania, og vi får innsikt i kvifor desse menneska er blant dei mest utsette for menneskehandel i Europa i dag.

15.30:                    Avslutning

 

Med forbehold om endringar i programmet.

Påmelding

Frist: 12. oktober

Arr. er gratis. Det blir servert lunsj. Dersom du har meldt deg på, men likevel ikke kan komme, gi beskjed i god tid på rvts@helse-bergen.no. Dersom du ikke gir beskjed vil du bli belastet med et gebyr på 500,-.

Del dette: